Sv. Jan Berchmans

Památka: 26. listopad

Profil: Syn ševce, jeden z pěti dětí z nich tři vstoupili do duchovního života. Velice oddaný své funkci ministranta. Strávil mnoho času péčí o svou matku, která měla špatný zdravotní stav. Jezuitský novic, pro vstup se rozhodl po přečtení životopisu Aloysia z Gonzagy. Student na jezuitské koleji v Malines. Studoval filozofii v Římě. Jan měl sen - pomáhat  učit imigranty mnoha jazyků a studoval hlavní evropské jazyky. Po vysvěcení toužil pracovat v Číně. Zemřel z neznámých důvodů po své účasti ve veřejné debatě hájící víru když sevřel růženec, křiž a pravidla svého řádu. Nedožil s vysvěcení. Jan Berchmans nebyl znám pro zvláštní dary svatosti nebo váženosti, ani nezakládal řády a kostely a nečinil zázraky.učinil dětstkosti, laskavost a stálou poctivost  hlavními částmi své svatosti. Cesta ke svatosti  může ležet v obyčejnosti spíš než v neobyčejnosti.

Narozen: 15.března 1599 v Driestu, Belgie

Zemřel: 12. srpna 1621 v Římě, ostatky v kostele sv. Ignáce

Svatořečen: 1888 papežem Leem XIII

Význam jména: Bůh je milostivý

Patron: ministranti, ministrantky, služebníci u oltáře,řeholní novicové, mladí lidé

Atributy: stojí s rukama  sepjatýma, drží svůj kříž, knihu pravidel, a svůj růženec

  Stáhnout info + obrázek sv. Jana (24 k)